viergeschicht

"Lors de l'élaboration d'un projet, l’échange et le travail d’équipe permet d'affiner et d'améliorer le concept de départ."

2013 // Grennung vom Büro Architecture Hoffmann zu Géisdref
2017 // Architecture Hoffmann plennren op Dol

Eise Büro Architecture Hoffmann gouf 2013 gegrënnt, a besteht lo aus engem Team von 8 Legd. Eis Equipe setzt sich aus dräi Associeen (Francis Hoffmann, Lea Hoffmann a Laurent Jacques) a fennef Matoarbichter zesomen. Eis Projeten senn haaptsächlich zu Lëtzebuerg, an denen ënnerschiddliche Beräicher von der Architektur, Innenarchitektur, Energieberodung an Urbanismus.